Regina Pangkerego – Bapa Yang Mengasihiku (Chord)

Kunci asli : D
Tempo : 65 (kurang lebih)
Intro
| 1 . 7 . | 6 . . . | 4 . 3 . | 4 . 3 . |
| 2 . 1 . | 7b . . . | 5 . . . | . . . . |

Verse 1
| 1 . . . | 4 . . . | 5 . . . | 1 . . . |
| 1 . . . | 4 . . . | 2 . . . | 5 . . . | . . . . |

Verse 2
| 1 . . . | 4 . . . | 5 . . . | 1 . . . |
| 1 . . . | 4 . . . | 2 . . . | 5 . . . | 

Chorus 
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 4 . 3 . | 2 . 5 . |
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 2 . . . | 5 . . . | 
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 4 . 3 . | 2 . 5 . |
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 2 . . . | 5 . . . | 
| 1 . . . |

Verse 3
| 1 . . . | 4 . . . | 5 . . . | 1 . . . |
| 1 . . . | 4 . . . | 2 . . . | 5 . . . | . . . . |

Chorus 
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 4 . 3 . | 2 . 5 . |
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 2 . . . | 5 . . . | 
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 4 . 3 . | 2 . 5 . |
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 2 . . . | 5 . . . | 
| 1 . . . | 6b . . . |

Repeat Chorus (overtone setengah) 

| 1 . 7 . | 6 7 1 (2 3) | 4 . 3 . | 2 . 5 . |
| 1 . 7 . | 6 . 5 . | 2 . . . | 5 . . . | 

Ending
| 1 . 6 . | 4 . 5 . | 1 . 6 . | 5 . . . | 
| 1 . . . | 
Share

Leave a Reply